Komunikacja werbalna polega na przekazywaniu informacji poprzez treść słów, które wypowiadamy i piszemy. Często wydaje nam się, że komunikacja werbalna polega na jednostronnym przepływie informacji od nadawcy do odbiorcy. W istocie rzeczy kontakt jednostronny jest bardzo mało skuteczną formą porozumiewania się.

Znacznie skuteczniejszy jest kontakt obustronny.

Chodzi o to, aby treść przekazu nie została niewłaściwie zinterpretowana, dlatego zarówno nadawca jak i odbiorca wykonują wszystkie cztery podstawowe czynności komunikacyjne: mówienie, zadawanie pytań, słuchanie, zrozumienie. Zwłaszcza osoby, których zadaniem jest zawodowe nawiązywanie kontaktu / relacji – jak nauczyciele, muszą sprawnie wykonywać wszystkie 4 czynności.

1. Mówienie2. Słuchanie
mów prostym językiem, słuchaj uważnie – skup się na wypowiedzi swojego rozmówcy
zrozumiałym dla twojego odbiorcysłuchaj aktywnie
podsumowuj
nie mów zbyt szybko (ale bez przesady – nie mów też zbyt wolno :))
mów wyraźnie
podchodź do rozmowy z entuzjazmem
3. Zadawanie pytań:4. Zrozumienie:
zadawaj pytania, aby sprawdzić, że odbiorca wszystko rozumiemówiący powinien upewnić się, że wie i rozumie wszystko to, co chce powiedzieć, zanim zacznie mówić
zachęcaj do reakcji zwrotnejodbiorca powinien powtarzać treść informacji (reakcja zwrotna) w celu upewnienia się, że ją właściwie zrozumiał
zachęcaj rozmówcę do zadawania pytańobaj powinni zadawać pytania w celu sprawdzenia i sprecyzowania, zrozumienia

Wszyscy oczekują, że się ich wysłucha, dlatego słuchanie jest jedną z najważniejszych umiejętności!


Zadanie dla Ciebie

Komunikacja werbalna