Bariery i zakłócenia komunikacyjne Bariery komunikacyjne to słowa o wysokim stopniu ryzyka. Ich wpływ na komunikację jest często, choć nie w sposób nieunikniony, negatywny. Skutki zablokowań w komunikacji są liczne i różnorodne. Zwykle obniżają one samoocenę drugiej osoby, budzą opór i w przyszłości świadomą lub nie reakcję odwetu (niekoniecznie na nadawcy niewłaściwego komunikatu). Tworzą klimat bardzo utrudniający konstruktywne wyrażenie prawdziwego uczucia lub przekonania.

Bariery komunikacyjne („brudna dwunastka”) wg T. Gordona

Krytykowanie – Przezywanie – Stawianie diagnoz – Chwalenie połączone z oceną – Rozkazywanie – Grożenie – Moralizowanie – Stawianie zbyt wielu lub niewłaściwych pytań – Udzielanie rad – Odwracanie uwagi – Logiczne argumentowanie – Uspokajanie

Trudności komunikacyjne na styku kultur Zakładane podobieństwo – często uczestnicy interakcji międzykulturowej zakładają, że wszyscy ludzie są jednakowi, zatem myślą i mówią tak samo, (ja, skoro jest mi przykro, nie uśmiecham się, inaczej czyni zażenowany Wietnamczyk, który właśnie wtedy się szeroko uśmiecha).

Różnice językowe – wieloznaczne pojęcia często są przyczyną nieporozumień nawet dla tych, którzy władają językiem, ale nie na tyle dobrze, żeby znać całe spektrum możliwych w danej kulturze interpretacji pojęcia, (np. dobry mąż w każdej kulturze oznacza zupełnie inny rodzaj zachowania pana domu).

Błędne interpretacje sygnałów niewerbalnych – jak bardzo trudno jest opanować język niewerbalny obcej kultury, niech świadczy fakt, że nawet prezydentom w tej kwestii zdarzały się pomyłki, a już polskie kręcenie głową na nie, w Bułgarii oznaczające pełny entuzjazm i akceptację, co nie jednemu turyście przysporzyło frustracji.