Wysyłanie i odbieranie wiadomości zachodzi zazwyczaj jednocześnie, a w tym samym czasie na porozumienie się ogromny wpływ ma środowisko (różne zasoby doświadczeń, które pomagają zrozumieć zachowania innych) oraz szumy (różnego rodzaju elementy, które wpływają na odbiór informacji).

Zrozumienie i zgodne z intencją przyjęcie komunikatu mogą zakłócić trzy rodzaje szumów:

  • zewnętrzny – zadymiona sala, hałas, odległe miejsce;
  • fizjologiczny – czynniki biologiczne: słabszy słuch, choroba;
  • psychologiczny – czynniki poznawcze, mechanizmy obronne, wewnętrzne przekonania.

Kanałem komunikacyjnym będzie każde medium pośredniczące w wymianie wiadomości.

Wpływa on na zróżnicowanie wiadomości i wpływa na możliwość odpowiedzenia i ustosunkowania się na przekazaną informację.


Bardzo ważnym elementem budowania pozytywnych i rozwijających relacji jest asertywna komunikacja. Pojęcie, które przez lata narosło wieloma błędnymi przekonaniami.

Komunikacja asertywna – otwarte wyrażanie siebie: bezpośrednie i stanowcze wyrażenie wobec innej osoby swoich myśli, uczuć i przekonań, bez lekceważenia uczuć i poglądów swoich rozmówców.