Zespół

Zespół

RENATA WIŚNIEWSKA

RENATA WIŚNIEWSKA

Mediatorka i trenerka. Od 21 lat wychowawca w Zakładzie Poprawczym. Mediacjami zajmuje się od 2003 r. Prowadzi mediacje karne, z nieletnim sprawcą czynu karalnego, rodzinne, gospodarcze – sądowe i przed sądowe w tym przygotowywanie planów rodzicielskich (wychowawczych). Opiekun i superwizor mediatorów – stażystów. Współautorka i współrealizatorka programów i projektów dot. min. mediacji szkolnych i oświatowych realizowanych np. we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej: „Szkoła Myślenia Pozytywnego”, „Myślę Pozytywnie”, projektu "Eko-mediator". Trener/szkoleniowiec PCM prowadzi szkolenia i warsztaty z mediacji i konferencji sprawiedliwości naprawczej w tym dla nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz uczniów m.in. w ramach programu „Szkoła bez przemocy”. Współrealizowała program „Powrót do domu – zastosowanie sprawiedliwości naprawczej w integracji społecznej nieletnich sprawców czynu karalnego” we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, współautorka publikacji na ten temat . Wielokrotnie brała udział w konferencjach w charakterze eksperta w tym w ogólnopolskiej kampanii „Szkoła bez przemocy”. Wykładowca na studiach podyplomowych z mediacji sądowej i pozasądowej na kilku wyższych uczelniach w Polsce. Członek założyciel i prezes I Oddziału PCM im. Janiny Waluk w Warszawie. Autorka materiałów z zakresu mediacji szkolnych i rówieśniczych w programie „Myślę Pozytywnie – 2019”. W „Mediuj w szkole”: autorka materiałów dydaktycznych, trenerka i superwizorka
MACIEJ CIECHOMSKI

MACIEJ CIECHOMSKI

Psycholog społeczny Pracownik naukowy WNP UKSW, specjalizuje się w psychologii konfliktu, psychologii wychowawczej, treningach komunikacji, psychoedukacji skierowanej do rodziców. Inicjator i aktywny działacz Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju Mediacji w Pruszkowie. Doświadczony mediator realizujący programy wdrażania mediacji w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Autor licznych publikacji, w tym między innymi: Ciechomski M., Taraszkiewicz, M. (red.), 2005. Zbiór ćwiczeń, gier i zabaw rozwijających inteligencję emocjonalną. Wyd. CODN, Warszawa; Ciechomski M. 2010, Mediacje Szkolne, w: J. Kordziński (red.), Agresja i Przemoc u młodzieży w szkole. Poradnik Nauczyciela i dyrektora. Wyd. Verlag Dashofer, Warszawa; Ciechomski M. 2014. W cudzych butach. Niebieska Linia, nr 10; Ciechomski M. 2014. Sposoby rozwijania empatii u dzieci, Nowa Szkoła nr 11; Ciechomski M. 2015. Empatię można rozwijać – rodzina jako podstawowe środowisko uczenia się współodczuwania. Refleksja i praktyczne sugestie na podstawie badań własnych, w: Bielski J. (red.), Wielowymiarowy obraz współczesnej rodziny, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk. Współautor materiałów z zakresu mediacji szkolnych i rówieśniczych w programie „Szkoła Myślenia Pozytywnego” W „Mediuj w szkole”: autor materiałów dydaktycznych, trener i superwizor
MAŁGORZATA NOWICKA

MAŁGORZATA NOWICKA

Ekspertka profilaktyki zdrowia psychicznego Doradca edukacyjny i biznesowy. Prezes Instytutu Edukacji Pozytywnej. Od 5 lat zaangażowana w tworzenie i wdrażanie innowacyjnego programu superwizji dla szkół i placówek oświaty. Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu wychowania i profilaktyki. Obecnie jest także mentorem w zakresie liderstwa dla studentów w programach uczelni w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Wielkiej Brytanii. W „Mediuj w szkole”: autorka koncepcji programu, materiałów dydaktycznych i działań sieciujących
ALEKSANDRA WZOREK

ALEKSANDRA WZOREK

Superwizorka edukacyjna Doświadczona superwizorka edukacyjna i autorka licznych publikacji z zakresu wychowania i profilaktyki wśród dzieci i młodzieży. Współzałożycielka Instytutu Edukacji Pozytywnej. Współpomysłodawca projektów edukacyjnych nastawionych na rozwijanie poczucia własnej wartości wśród dzieci i młodzieży. Autorka angażujących materiałów dydaktycznych. W „Mediuj w szkole”: autorka szkoleń e-learningowych i materiałów interaktywnych
MAGDALENA ŚWIĄTEK

MAGDALENA ŚWIĄTEK

Koordynatorka pojektów Doświadczona koordynatorka projektów realizowanych ze środków publicznych, kompetencje do zarządzania i dbania o dokumentację rozwinęła w pracy w podmiotach komercyjnych. W „Mediuj w szkole”: koordynator projektu
PATRYK KRYŚLAK

PATRYK KRYŚLAK

specjalista ds. komunikacji W „Mediuj w szkole”: specjalista ds. komunikacji