Szkolenie w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz roli mediacji rówieśniczych dla młodzieży